اولین رویداد جایزه نوآوری و فناوری بنیاد مستضعفان ویژه هلدینگ صنایع غذایی سینا برگزار شد. طرح‌های ارسالی به دبیرخانه در سه محور نوآوری‌های پیاده‌سازی شده، ایده‌های نوآورانه و پیشنهادات خلاقانه دسته‌بندی شدند. در این رویداد 83 طرح برای دبیرخانه ارسال گردید که در مجموع 9 طرح با دریافت جوایزی ارزنده، مورد تقدیر قرار گرفتند.

  گزارش اولین رویداد جایزه  ویژه صنایع غذایی

کتابچه نسخه نهایی

بروشور اولین رویداد جایزه نوآوری و فناوری 

 بروشور جایزه نوآوری