به هم رسانی و تبادل فناوری، فرآیند برقراری ارتباط میان دو طرف عرضه و تقاضای فناوری است که توسط شبکه تحقیق و توسعه انجام می ¬شود. همکاران ما در این واحد از یک طرف نیازهای فناورانه صنایع و شرکت¬ ها را شناسایی، دسته بندی و تحلیل می¬ کنند و از طرف دیگر توانمندی¬ های فناوران را شناسایی، بررسی و اعتباربخشی می¬ کنند. در ادامه از طریق انطباق شرایط فنی و عملکردی «توانمندی فناوران» با «نیاز صنایع» و تلاش برای ایجاد ادبیات مشترک میان دو مجموعه تبادل فناوری محقق می¬گردد. موارد زیر را به عنوان برخی از ویژگیهای این شبکه برشمرد:

  • فناوری روز:  استفاده از فناوری روز به منظور افزایش بهره‌وری و ایجاد مزیت رقابتی
  • نوآوری باز:  شرکت‌ها به دلیل صرف هزینه و وقت زیاد در تمامی زمینه‌ها نمی‌توانند به نوآوری و فناوری دست پیدا کنند.
  • مزیت:  شبکه بستر مدیریت نوآوری باز است که علاوه بر کاهش ریسک، حمایت لازم به نتیجه رسیدن تقاضاها را ارائه می‌دهد.