موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

موسسه تحقیق و توسعه دانشمند در زمینه های مختلف دانش بنیان و علمی فعالیت می کند و به عنوان بازوی علمی پژوهشی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناخته می شود و ماموریت ارتقاء رویکردهای دانش بنیان و نوآور را در داخل و خارج از مجموعه بنیاد مستضعفان بر عهده دارد. ماموریتهای اصلی موسسه دانشمند را می توان شامل کمک به ارتقا سطوح مختلف نوآوری و فناوری در گروه صنایع بنیاد و توانمندسازی محرومین برشمرد.

اهداف:

  • بهبود وضع موجود، تعریف و انتقال مطلوب با بهم رسانی هوشمندانه فناوران و شرکتها
  • ایفای نقش ستادی در تعامل با مدیران تحقیق و توسعه‏ی شرکت‏های بنیاد به منظور تعریف پروژه‏های عارضه‏یابی و تدوین روند توسعه فناوری‏های نوین و چشم‏انداز مطلوب در رشته فعالیت‏ها و برقراری اتصال منظم میان شرکت‏ها و جامعه‏ی نخبگانی و تسهیل‏گری جهت برقراری ارتباط ارگانیک میان دوسویه¬های عرضه و تقاضا در قالب‏های متنوع از TRL سطح 1 تا 9
  • شناسایی، آموزش، رشد و شتابدهی به نخبگان کشور با رویکرد امیدآفرینی و کاربردی‏سازی سطح بلوغ فناوری با تمرکز بر فناوری‏های حوزه‏ تحول دیجیتال و هوش مصنوعی
  • راه‏ اندازی مراکز نوآوری؛ حمایت ازهسته‏ های پژوهشی؛ شناساندن نظام مسائل صنعت به جامعه دانشگاهی با طرح‏های فرصت مطالعاتی صنعتی؛ استفاده از نخبگان وظیفه و کارآموزان برگزیده در صنایع گروه بنیاد؛ دوره‏های آموزش عملی در صنایع و برگزاری تور بازدیدهای دانشجویی‏
  • طراحی مسیر بازگشت نخبگان به بوم برخاسته از آن با ایجاد فرصت‏های کارآفرینی فناورانه
  • تحلیل زنجیره ارزش منطقه‏ای با رویکرد شناسایی گلوگاه‏های فناورانه و نوآورانه، حمایت از راه ‏اندازی مراکز نوآوری منطقه‏ای، زمینه‏سازی بروز خلاقیت‏ها و ایده‏های نوآورانه جهت ایجاد انگیزه برای راه‏ اندازی کسب و کارهای محلی فناورانه همراه با تجهیز کنشگران و حلقه‏های میانی به دانش و محتوای موردنیاز

کسب و کار در حال رشد

بهبود وضع موجود، تعریف و انتقال مطلوب با بهم رسانی هوشمندانه فناوران و شرکتها

کارآفرینی

طراحی مسیر بازگشت نخبگان به بوم برخاسته از آن با ایجاد فرصت‏های کارآفرینی فناورانه