به منظور توجه به لزوم توسعه و ارتقاء فناوری در دنیای امروز و با در نظر گرفتن توسعه‌ی مبتنی بر دانایی که زیر بنای آن، رشد و ارتقای دانش در گروه صنایع بنیاد از طریق تبدیل ایده‌ها و یافته‌های پژوهشی و کاربردی درون سازمانی به محصولات و روش‌های جدید می‌باشد، جایزه نوآوری و فناوری بنیاد برگزار می‌گردد. این جایزه به منظور ترغیب نیروهای انسانی بنیاد و گسترش فرهنگ نوآوری و فناوری در تمامی سطوح مدیریتی و کارشناسی در صنایع و شرکت‌های تابعه برگزار می‌گردد.

این مسابقه در سه سطح به شرح زیر برگزار می‌شود:

  • 1. نوآوری‌های پیاده سازی شده:  طرح‌هایی در این سطح مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که کاملا اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفته باشند. از معیارهای مهم ارزیابی طرح‌های این سطح به درجه و میزان نوآوری، درصد افزایش عملکرد شرکت، میزان جلوگیری از خروج ارز یا داخلی سازی و سایر شاخص‌ها می‌توان اشاره نمود. این محور ویژه واحدهای سازمانی می‌باشد.
  • 2. ایده‌های نوآورانه: طرح‌های قرار گرفته در این سطح باید ضمن دارا بودن بررسی‌های مالی و اقتصادی، قابلیت اجرای طرح در مقیاس صنعتی را دارا و یا دارای پروتوتایپ اولیه باشند. درجه و میزان نوآوری، قابلیت اجرای طرح در مقیاس صنعتی و پیش‌بینی درصد افزایش عملکرد شرکت از جمله معیارهای مهم سنجش طرح‌های این سطح هستند.
  • 3. راه حل‌های خلاقانه:  در این سطح ایده‌های خلاقانه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت که پتانسیل اجرایی شدن را داشته باشند. معیارهای مهم ارزیابی این سطح، درجه و میزان نوآوری و پیش‌بینی درصد افزایش عملکرد شرکت است.

لازم به ذکر است تاکنون سه دوره از جایزه نوآوری و فناوری بشرح زیر برگزار شده است.

پوستر چهارمین رویداد جایزه نوآوری و فناوری