این معاونت در قالب فعالیتهای کلینیک صنعت، شبکه تحقیق و توسعه و پروژه های کلان، از طریق اتصال اکوسیستم نوآوری به شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ضمن حمایت از ظرفیت های تحقیق و توسعه کشور، به ایجاد مزیت رقابتی برای این شرکتها در بازارهای داخلی و صادراتی می پردازد. سرریز ثروت خلق شده ناشی از این مهم، زمینه ساز تسریع محرومیت زدایی در کشور و ارتقا فناوری در صنایع بنیاد می گردد.

خلاصه اهداف این معاونت را می توان بشرح زیر برشمرد:

  • شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع و کمک به تجاری سازی
  • بسترسازی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی نوآورانه
  • بومی سازی کالاهای گلوگاهی صنایع تحریمی
  • حمایت از شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و فناوران

طراحی، ساخت و نصب دستگاه ربات پالاتایزر (بهره بردار: شرکت شیشه سازی مینا)