دومین رویداد جایزه نوآوری و فناوری بنیاد مستضعفان ویژه هلدینگ برق و انرژی صبا برگزار شد. طرح‌های ارسالی به دبیرخانه در سه محور نوآوری‌های پیاده‌سازی شده، ایده‌های نوآورانه و پیشنهادات خلاقانه دسته‌بندی شدند. در این رویداد 116 طرح به دبیرخانه ارسال گردید که در همایش اختتامیه طرح‌های برتر با دریافت جوایزی ارزنده، مورد تقدیر قرار گرفتند.

گزارش رویداد جایزه نوآوری و فناوری هلدینگ برق و انرژی صبا